Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Privacy notice

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни, „Деоком ООД“ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за извършване на доставката на стоката и издаване на документи съгласно българското законодателство, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: „Деоком“ ООД"
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 201602392
 • Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000 , бул. „Княгиня Мария Луиза “ №14
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, 4000 , бул. „Княгиня Мария Луиза “ №14
 • Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, 4000 , бул. „Княгиня Мария Луиза “ №14
 • E-mail: dpo@dekom.bg
 • Телефон 032 622424
 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 412717

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 • Наименование: „Деоком“ ООД"
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 201602392
 • Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000 , бул. „Княгиня Мария Луиза “ №14
 • Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, 4000 , бул. „Княгиня Мария Луиза “ №14
 • E-mail: dpo@dekom.bg
 • Телефон: 032 622424

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

„Деоком ООД“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „Деоком ООД“ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с извършването на онлайн продажби от електронен магазин – dekom.bg за да може да се достави стоката и да бъдат издадени необходимите документи съпровождащи продажбата съгласно законодателството. При предоставяне на стокови кредит като представител на следните лизингови компании:

 • ТИ БИ АЙ Банк:
  • „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД
  • „Транзакт Юръп” ЕАД
  • „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД
 • Джет кредит:
  • БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България
 • Уникредит:
  • УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ ЕАД

Предоставя на горепосочените компании данни, за изявяване пред тях на желание за покупка на кредит и последващо закупуване на желаната стока, и сключване на договор с кредитната компания.

„Деоком ООД“ събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Деоком ООД“;
 • За целите на легитимния интерес на „Деоком ООД“

(2) „Деоком ООД“ е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на физическите магазини и електронния магазин.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „Деоком ООД“ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия електронен магазин за покупка на стока, за сключване на договор с лизингова компания за закупуване на стока на кредит, при закупуване на стока от нашите магазини, при ползване на нашите сервизни услуги за гаранционен и извън гаранционен ремонт, за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при покупка от електронен магазин dekom.bg – история на поръчките, проверка какви лични данни събираме за Вас, редактиране на некоректни лични данни или при тяхната промяна;
 • покупка на стока от електронния магазин без регистрация – за целите да бъде извършена доставка на стоката;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от Деоком ООД;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на доставката на стоката;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в наличността на желаната стока, съобщения за промяна цената на стоката, уточняване начина, мястото, времето на доставката, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и промоционални продукти и др.;
 • предоставяне на техническа поддръжка по телефон, емайл, в магазина или при клиента;

(2) „Деоком ООД“ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Деоком ООД“ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Деоком ООД“?

Чл. 3. (1) “Деоком ООД“ извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупка на стока – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с закупената стока и да наблюдавате историята на Вашите поръчки, да управлявате личните данни през създадения административен панел.
 • Закупуване на стока от електронния магазин без регистрация, изпълнение на договор за покупка на стока – целта на тази операция е записване на информация за стока, име, телефон, адрес, за да се достави стоката на клиента.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е информиране на клиента за промени случи ли се след неговото желание за покупка, надвишени параметри, изтичащи или изтекли промоции, промяна в наличността на стоката, информиране за срокове и цени на доставка на стоки предлагани по заявка.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2)“Деоком ООД“ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни:

   Ваши индивидуализиращо данни:

    1) Име;
    2) Фамилия;
    3) Адрес;
    4) Електронна поща;
    5) Телефон;

   Цел, за която се събират данните:

    1) Регистрация на потребител или без регистрация;
    2) Осъществяване на връзка с клиента за изясняване начина, мястото и срока на доставка, известяване за получено одобрение или отказ при за на, известяване за цената и текущото състояние на осъществяващия се ремонт.
    3) Изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.

   Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия или регистрация в уебсайта и закупуване на стока, между „Деоком ООД“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него повече от един адрес за доставка.

    Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

    Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия или регистрация в уебсайта и закупуване на стока, между „Деоком ООД“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 • Други данни, които „Деоком ООД“ обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „Деоком ООД“ събира данни за използвания IP адрес.

    Цел, за която се събират данните:Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

    Основания за обработка на данните:Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

    Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по закупената стока или услуга

    Основание за обработка на личните Ви данни– С приемането на общите условия или регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „Деоком ООД“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) “Деоком ООД“ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от „Деоком“ ООД от лицата, за които се отнасят.

(5) “Деоком ООД“ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) “Деоком ООД“ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „Деоком“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) “Деоком ООД“ Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Деоком“ ООД или друго.

(3) “Деоком ООД“ съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) “Деоком ООД“ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) “Деоком ООД“ Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Деоком“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изявяване на желание в свободен текст по един от следните начени: устно пред наш служител, по телефон, по електронна поща, с писмо или др.

(2) “Деоком ООД“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

(4) Заявяване на желание за оттегляне съгласието си за обработка на Вашите лични данни може да се предяви и от упълномощено лице като представи нотариално заверено пълномощно.

(5) Примерен формуляр за оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни) - https://www.dekom.bg/content/decline.pdf

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Деоком“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) “Деоком ООД“ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Деоком“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

(5) Примерен формуляр за правото Ви на достъп до обработваните лични данни за Вас (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да упражните правото си на достъп до обработваните за Вас лични данни) - https://www.dekom.bg/content/request.pdf

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. (1) Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Деоком“ ООД в свободен текст по един от следните начени: устно пред наш служител, по телефон, по електронна поща, с писмо или др.

(2) Примерен формуляр за право на коригиране или попълване на събраните личните данни за Вас (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да упражните правото си да корегиране или попълване на събраните за Вас лични данни) - https://www.dekom.bg/content/rectification.pdf

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Деоком“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Деоком“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Деоком“ ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) “Деоком ООД“ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да изявите желание в свободен текст по един от следните начени: устно пред наш служител, по телефон, по електронна поща, с писмо или др., както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „Деоком“ ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „Деоком“ ООД.

(4) “Деоком ООД“ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

(5) Примерен формуляр за право на изтриване(„да бъдеш забравен“) (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да упражните правото си на изтриване) - https://www.dekom.bg/content/forgotten.pdf

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „Деоком“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Деоком“ ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Деоком“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Деоком“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас  като изявите желание в свободен текст по един от следните начени: устно пред наш служител, по телефон, по електронна поща, с писмо или др.

(2) Вие можете да поискате от „Деоком“ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Деоком“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Деоком“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Деоком“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „Деоком“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) “Деоком ООД“ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на проучване за одобрение при кандидатстване за покука на изплащане, „Деоком“ ООД предава необходимата информация към съответната лизингова компания, който обработва Вашите данни като администратор за целите на предоставяне на стоков кредит.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email:  kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на „Деоком“ ООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, ако сте регистриран потребител и сте влезли в своя профил с име и парола, тези бисквитки ви държат в профила докато браузвате по страниците на сайта и не излезете от потребителския профил с натискане на бутона „Изход“, бисквитката се изтрива когато затворите браузера. Ако няма действие се изтриват след 24мин. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане, и др.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели в „Деоком“ ООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. 
Положихме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни. Всеки ден добавяме в нея нови правила и се грижим информацията на нашите клиенти да е защитена на най-високо ниво.